Posts

Nikolaas Sintobin: waarin ik geloof

Afbeelding
In de serie Het Credo vraagt Ignis aan diverse mensen wat ze geloven. Jezuïet en internetpastor Nikolaas Sintobin gelooft in Jezus. 'Hij is degene die mij leert wat mens-zijn ten volle betekent.'

Wie is Jezus? Antwoord van een anonieme jezuïet (1/4)

Afbeelding
Jezus, zoals wij Hem ontmoeten in het Evangelie, spreekt ons aan. Maar we hebben het misschien een beetje lastig met de dogmatische verabsolutering van zijn persoon, die van Hem zomaar een God maakt. Wij zien Hem liever als een gewoon, en toch uitzonderlijk mens, zoals er wellicht nog anderen zijn.

Wat vasten tot christelijk vasten maakt (Nikolaas Sintobin sj - 3/3)

Afbeelding
Christenen worden in de 40-dagentijd niet alleen uitgenodigd om zich van sommige zaken te onthouden. Er is, tegelijk, ook de aansporing om andere dingen net meer te doen: bidden en concrete daden van naastenliefde. Zo worden de vrijgekomen tijd, energie en aandacht daadwerkelijk in richting van God gekanaliseerd.

Het is deze combinatie van minder en meer die van vasten een christelijk vasten kan maken.

Nikolaas Sintobin sj


Over een bloem die niet geplaagd wordt door valse bescheidenheid

Afbeelding
Na Ignatius van Loyola is Theresia van Lisieux mijn favoriete heilige. Onderstaand citaat uit haar autobiografie vind ik heel bijzonder.

“Als een bloem spreken kon, zou ze, denk ik, eenvoudigweg zeggen wat de goede God allemaal voor haar gedaan heeft en ze zou niet proberen Gods weldaden te verzwijgen. Ze zou niet, onder het mom van valse bescheidenheid, zeggen dat ze geen gratie bezit en geen fijne geur heeft. Of dat haar glans door de zon is weggenomen en haar stengel door de storm geknakt is, terwijl de bloem voor zichzelf wel weet dat juist het tegendeel waar is.
De bloem die haar levensverhaal gaat vertellen, is blij dat ze openlijk zeggen kan welke attenties Jezus haar om niet geschonken heeft. Zij erkent dat niets in haar de aandacht van zijn goddelijke blik aan kon trekken en dat al het goede in haar alleen het werk van zijn barmhartigheid is.”


Het ogenblik waarop een mensenleven echt gaat veranderen

Afbeelding
Toen ik novice was vertelde onze novicenmeester ons het volgende: “de grote doorbraak in je geestelijk leven komt er niet op de dag dat jij gelooft dat je van God houdt, maar wel wanneer je tot het besef komt dat Hij van jou houdt.” 

Jarenlange ervaring (van anderen en van mezelf) hebben me doen inzien hoezeer hij het aan het rechte eind had. Wanneer we gaan beseffen hoezeer en hoe onvoorwaardelijk God van ons houdt en ons aanvaardt, dan verandert ons leven van onder tot boven en beginnen we snel te veranderen.
Anthony de Mello sj

Over de mysterieuze opvolging van geluksdagen en ongeluksdagen

Afbeelding
In 2014 werd bij Athenaeum een nieuwe vertaling gepubliceerd van een boek van Baltasar Gracián (1601-1658) , genaamd “Handorakel en kunst van de voorzichtigheid” in een vertaling van Theo Kars. Baltasar Gracián was een Spaanse jezuïet van wie ondermeer deze verzameling van 299 aforismen bewaard is gebleven. Vele getuigen van grote mensenkennis en wijsheid. Vele andere kunnen schokken door hun cynisme en opportunisme. Je vindt er de subtiliteit van Ignatius van Loyola in terug. De evangelische gedrevenheid is echter vaak ver te zoeken.

139. Uw ongeluksdagen kennen, want die zijn er. Dan lukt niets; hoe u het spel ook afwisselt, de tegenspoed houdt aan. Na twee rondes hoort u te weten waar u aan toe bent en u terug te trekken, al naar gelang het al of niet uw dag is. Zelfs uw oordeelsvermogen is aan schommelingen onderhevig, want niemand is onafgebroken wijs. Er komt geluk aan te pas de juiste overwegingen te maken, als voor het goed opstellen van een brief. Alle goede dingen hebben hun …

De zwarte knop

Afbeelding
Gedurende de vasten bied ik je elke vrijdag een video aan die te maken heeft met het thema bekoring.

Deze eerste is nogal heftig. Je zou kunnen zeggen dat je er de duivel rechtstreeks, onverhuld aan het woord hoort en aan het werk ziet.


Twee slechte ideeën als goede raad

Afbeelding
Het is gevaarlijk om iedereen langs hetzelfde pad te willen leiden; nog  slechter, om anderen te vergelijken met jezelf.

Ignatius van Loyola 

Liefde, over dé grens heen

Afbeelding
Liefde is méér.

Houden van iemands schoonheid of zachtheid of wijsheid. Het is best leuk. Maar eigenlijk is er niet zoveel aan.

Houden van iemand zoals hij is, omdat hij is; ook niettegenstaande die kleine kantjes; méér nog, ook dánkzij die kleine kantjes … Dat gaat in de richting van liefde.

Het risico van vasten (Nikolaas Sintobin sj - 2/3)

Afbeelding
Vasten op zich volstaat niet. De frustratie die je door het vasten inbouwt, maakt niet dat je je automatisch meer op God gaat richten. In zekere zin maakt vasten je zelf kwetsbaarder voor allerhande bekoringen: leuke dingen die door de leegte van de onthouding des te aantrekkelijker lijken, maar die je uiteindelijk onbevredigd achterlaten.

N. Sintobin sj

Wat vasten niét is (Nikolaas Sintobin sj, 1/3)

Afbeelding

Wat pelgrimeren doet met een mens

Afbeelding
Vandaag verschijnt dit citaat op www.gewijderuimte.org.

De Camino daagde de hele tijd uit: Wat zou er die dag gebeuren? Wie zou ik ontmoeten? Zou ik openheid vinden in mezelf en anderen? Zou ik leven en troost vinden? Voor Ignatius ging het erom gevoelig te zijn voor het goddelijke dat in en door de gewone, dagelijkse gebeurtenissen spreekt. Voor mij was het vaak pas na de gebeurtenis, eraan terugdenkend, dat ik duidelijk zag dat God werkte om voor me te zorgen, me uit te dagen en me op zeer concrete manieren te leiden.

Pelgrim zijn maakt dat je je ontdoet van beschermende isolatie en accentueert het gevoel van afhankelijkheid in vertrouwen terwijl je het onbekende tegemoet gaat. Elke dag is een daad van vertrouwen, in de overtuiging dat alles onderweg zal worden opgelost.

Brendan McManus sj

Veertig dagen om je te verdiepen in het mysterie van Gods liefdesverlangen voor jou

Afbeelding
Over enkele dagen gaat de nieuwe digitale 40-dagenretraite van de jezuïeten van start.

Inschrijven kan via www.ignatiaansbidden.org.

Lees hier een interview met de schrijver van de teksten, Hans van Leeuwen sj over hoe en waarom van deze ignatiaanse retraite.

Waarom ook jij beter in een kloostercel gaat zitten

Afbeelding
Een leerling vroeg om een woord van wijsheid. De wijze gaf als antwoord: “Ga in je kloostercel zitten en je cel zal je onderwijzen.” “Maar ik heb geen cel; ik ben geen monnik.” “Natuurlijk heb je een cel – kijk naar je innerlijk.”
Anthony de Mello sj

Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een  Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes.

Over een onuitstaanbare maar heilige zuster

Afbeelding
Na Ignatius van Loyola is Theresia van Lisieux mijn favoriete heilige. Onderstaand citaat uit haar autobiografie vind ik heel bijzonder.
Er is een zuster in de communiteit die het talent bezit me in alles tegen te staan. …. en toch is het een heilige zuster … Ik wilde niet toegeven aan de natuurlijke antipathie die ik voor haar voelde en zei tegen mezelf dat de liefde voor de naaste niet uit woorden moet bestaan maar uit daden. Ik ben me er op toe gaan leggen voor deze zuster te doen wat ik gedaan zou hebben voor degene waar ik het meest van houd. Ieder keer als ik haar tegenkwam, bad ik voor haar tot de goede God en bood Hem al haar deugden en verdiensten aan. Ik voelde wel dat Jezus dat plezier deed. Er is geen enkele kunstenaar die niet graag lofuitingen over zijn werken hoort. Jezus, de Kunstenaar van de zielen, is gelukkig als men niet stil blijft staan bij uiterlijkheden, maar het innerlijke heiligdom binnengaat dat Hij als verblijf gekozen heeft, en daar de schoonheid van bewond…

Vergeving en het sacrament van de verzoening - kwaad en vergeving (8/8)

Afbeelding
Als onze liefdesverhouding tot God en die tot de medemens in elkaar zijn ingebouwd (het 1e en het 2e gebod), dan zijn ons schuldbesef en de stappen die wij zetten naar vergeving naar God en naar een medemens dat ook. Die moeilijke stap naar verzoening zet Jezus altijd met ons. Dat is eigenlijk het sacrament van de verzoening. Jezus overbrugt met mij de afstand die mij, door mijn zelfgerichtheid, van mijn medemens en van de Vader verwijderd houdt. Hij daalt met mij af in de hel van mijn eenzaamheid, daar waar mijn zelfbeslotenheid mij gevangen houdt. Hoe diep ik ook verval, Hij is daar. Dat is zijn menswording in mij.
Aan zijn hand kan ik altijd terug de berg op, naar het huis van de Vader en van mijn naaste. Alleen zijn onvoorwaardelijke liefde zal me werkelijk vrij maken van al wat mij op mezelf teruggeplooid houdt.